Losse Les

  • €10

5-rittenkaart

  • 3 maanden geldig.
  • €45

10-rittenkaart 

  • 6 maanden geldig.
  • €90

Voordelen!

* Geen inschrijfgeld
* Geen abonnement
* Geen opzegtermijn

Betaling

  1. Contant na afloop van de les
  2. Betaalverzoek van Hoop Aerobics,
  3. Overmaken t.n.v : Hoop Aerobics NL43 RABO 0324 2398 23 + Naam en locatie en tijd.